Afslag på udvidelse og genopførelse af beboelsesejendom i Fredericia Kommune

Publiceret 30-09-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse og genopførelse af beboelsesejendom på ændret placering på matr.4p, Gudsø By, Taulov, Gudsø Engvej 21, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelsen af boligen med den ansøgte placering.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01062.

Afslag til udvidelse og genopførelse af beboelsesejendom .pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent