Afslag på udvidelse af sommerhus i Svendborg Kommune

Publiceret 07-09-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18f Drejø, Svendborg Jorder

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at udvide sommerhuset, som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03250.

Afslag til udvidelse af sommerhus i Svendborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent