Afslag på tilladelse til opførelse af nyt stuehus og garage i Aabenraa Kommune

Publiceret 01-09-2020

Afslag på tilladelse til opførelse af nyt stuehus og garage inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen - matr.69, Genner, Ø. Løgum, Sønderballevej 41, Genner Strand, 6230 Rødekro, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus med garage med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelsen i afgørelsen

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02699

Afslag på tilladelse til opførelse af nyt stuehus og garage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent