Afslag på tilbygning med halvtag til sommerhus i Holbæk Kommune

Publiceret 30-09-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en tilbygning med halvtag til sommerhus, Staslundevej 46, matr.46l, Udby By, Udby, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret udformning af tilbygning med halvtag. 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/03070.

Afslag på tilbygning med halvtag til sommerhus i Holbæk Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent