Afslag på skovrejsning i Horsens Kommune

Publiceret 02-09-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til skovrejsning inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 19a Endelave By, Endelave, Øvre 7, 8700 Horsens, Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til skovrejsning.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01710.

Afslag på ansøgning om dispensation til skovrejsning inden for strandbeskyttelse.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler