Afslag på dispensation til arealoverførsel fra matr.9e, Ejerslev By, Ejerslev, til matr.9l, Morsø Kommune

Publiceret 21-09-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel fra matr.9e, Ejerslev By, Ejerslev, til matr.9l, Ejerslev By, Ejerslev, Hulhøjen 25 og 29, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02984

Afslag på dispensation til arealoverførsel fra matr.9e, Ejerslev By, Ejerslev, til matr.9l, Morsø Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent