Afslag på dispensation til arealoverførsel af 1.225 m² fra matr.27a, Lejre Kommune

Publiceret 21-09-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel af 1.225 m² fra matr.27a, Ejby By, Rye til matr.27a, Ejby By, Rye, Edvard Olsensvej 18, 4070 Kirke Hyllinge, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02996

Afslag på dispensation til arealoverførsel af 1.225 m² fra matr.27a, Lejre Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent