Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning til sommerhus i Nyborg Kommune

Publiceret 04-09-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning til sommerhus på matr.6n, Bovense By, Bovense, Andkær Strand 19, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte tilbygning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02497

Afslag til tilbygning til sommerhus i Nyborg Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent