Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af stengærde på matr.1ak, Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 22-09-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af stengærde på matr.1ak, Bjørnsholm Hgd., Overlade, Jonnasvej 31, Trend, 9670 Løgstør, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af stengærdet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02998

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af stengærde på matr.1ak, Vesthimmerlands Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent