Afslag på arealoverførsel i Fredericia Kommune

Publiceret 30-09-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel mellem matr. 4p Gudsø By, Taulov; matr. 1a, Gudsø By, Taulov, Gudsø Engvej 21, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01583.

Afslag på arealoverførsel i Fredericia Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent