Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser ved Øhavets Smakke- og Naturcenter på ejendommen matr. nr. 40a

Publiceret 18-09-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser inden for strandbeskyttelseslinjen ved Øhavets Smakke- og Naturcenter på ejendommen matr. nr. 40a Strynø By, Strynø, Strynø Brovej 12, 5943 Strynø, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af autocamperplads i forbindelse med centerets teltplads.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01892

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser ved Øhavets Smakke- og Naturcenter på ejendommen matr. nr. 40a

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler