Afgørelse vedr. opsætning af informationsskilt og oplevelsesramme på ejendommen matr. nr. 73k i Brønderslev kommune

Publiceret 17-09-2020

Afgørelse vedr. opsætning af informationsskilt og oplevelsesramme inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 73k, Aså By, Aså-Melholt, i Brønderslev kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af rekreativt informationsskilt.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til opstilling af oplevelsesramme, i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagssnummer 20/01264

Afgørelse vedr. opsætning af informationsskilt og oplevelsesramme i Brønderslev kommune

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler