Afgørelse om opførelse af to kornsiloer og en overdækket gylletank på landbrugsejendom i Morsø Kommune

Publiceret 30-09-2020

Afgørelse om opførelse af to kornsiloer og en overdækket gylletank på landbrugsejendommen matr.1a, Ø. Hunderup By, Ejerslev, Strandvænget 75, 7900 Nykøbing M., Morsø Kommune.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af to kornsiloer med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jf. nedenstående redegørelse. Afslaget kan påklages jf. afsnittet herom sidst i afgørelsen.


Tilladelse
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af en overdækket gyllebeholder på 5.000 m³ med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01945.

Afgørelse om opførelse af to kornsiloer og en overdækket gylletank i Morsø Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent