Ændring af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre et sommerhus i Holbæk kommune

Publiceret 09-09-2020

Ændring af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre et sommerhus til erstatning for en feriekoloni på matr.8bq, Løserup By, Udby, Løserup Strandvej 43, 4300 Holbæk, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset med de ansøgte justeringer, jf. nedenstående redegørelse. Det forudsættes at den eksisterende bebyggelse nedrives.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02873

Ændring af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre et sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent