Tilladelse til opsætning af grisehytter til frilandsgrise inden for strandbeskyttelseslinjen, Nordfyns Kommune

Publiceret 30-10-2020

Tilladelse til opsætning af grisehytter til frilandsgrise inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11k og 12r, Gerskov by, Skeby, Gersøvej 5, 5450 Otterup, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opstilling af grisehytter til frilandsgrise på matr. nr. 11k og 12r, Gerskov by, Skeby.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01502

Tilladelse til opsætning af grisehytter til frilandsgrise, Nordfyns Kommune

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning