Tidsbegrænset dispensation til forsøgsordning med midlertidig grejbank og mobil sauna, lejre kommune

Publiceret 12-10-2020

Tidsbegrænset dispensation til forsøgsordning med midlertidig grejbank og mobil sauna inden for strandbeskyttelseslinjen ved matr.7000c og 2k, Herslev By, Herslev, ved Herlev Strandvej, 4000 Roskilde, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver hermed en tidsbegrænset dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den midlertidige placering af grejbank og mobil sauna, jf. nedenstående gennemgang. Dispensationen er udløber d. 15. november 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02770

Tidsbegrænset dispensation til forsøgsordning med midlertidig grejbank og mobil sauna, lejre kommune

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler