Opdateret dispensation til ride- og vandresti med tilhørende friluftfaciliteter i tre skove på Thurø på ejendomme i Svendborg Kommune

Publiceret 27-10-2020

Opdateret dispensation til ride- og vandresti med tilhørende friluftfaciliteter i tre skove på Thurø inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 15f, 17e, 17f, 84a, 84b, 85 og 86 Thurø By,
Thurø, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ride- og vandresti med pictogrampæle, to informationsstandere, tre bordebænke og tre bomme til heste.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02260

Opdateret dispensation til ride- og vandresti med tilhørende friluftfaciliteter i tre skove på Thurø

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig