Lovliggørende dispensation til udvidelse af helårshus i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen - matr.11, Lebøl, Sønderborg Kommune

Publiceret 21-10-2020

Lovliggørende dispensation til udvidelse af helårshus i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen - matr.11, Lebøl, Lebølløkke 10, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af udvidelse af boligen med 16 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03243

Lovliggørende dispensation til udvidelse af helårshus i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen - matr.11, Lebøl, Lebølløkke 10, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent