Lovliggørende dispensation til tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen, 9900 Frederikshavn

Publiceret 23-10-2020

Lovliggørende dispensation til tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Strandhusevej 15, 9900 Frederikshavn

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/009914

Lovliggørende dispensation til tilstandsændringer på em beboelsesejendom inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler