Kystdirektoratets afgørelse vedr. arealoverførsel ml. matr. nr. 366 og matr. nr. 275 begge Barsmark Løjt, Aabenraa Kommune

Publiceret 27-10-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. nr. 366 til matr. nr. 275, begge Barsmark, Løjt, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03348

Kystdirektoratets afgørelse vedr. arealoverførsel ml. matr. nr. 366 og matr. nr. 275 begge Barsmark Løjt, Aabenraa Kommune.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler