Forlængelse af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering af overskudsjord, Odsherred kommune

Publiceret 28-10-2020

Forlængelse af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til omlægning
af vandløb og placering af overskudsjord på Ulkerupvej 1, matr.32, Skaverup By, Nr. Asmindrup, 4500 Nykøbing S, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til forlængelse af den givne dispensation, til omlægning af vandløb og placeringen af overskudsjord, til 28. oktober 2023.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 17/02129

Forlængelse af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering af overskudsjord, Odsherred kommune

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler