Dispensation til vinteropbevaring af havbrugsringe på matr. nr. 1h Næs By Åstrup i Guldborgsund Kommune

Publiceret 08-10-2020

Afgørelse om vinteropbevaring af havbrugsringe indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 1h Næs By, Åstrup i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fortsat vinteropbevaring af havbrugsringe, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01265

Dispensation til vinteropbevaring af havbrugsringe på matr. nr. 1h Næs By Åstrup i Guldborgsund Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent