Dispensation til udvidelse af skur i henhold til lokalplan inden for strandbeskyttelseslinjen, Guldborgssund Kommune

Publiceret 29-10-2020

Dispensation til udvidelse af skur i henhold til lokalplan inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 26f, Nysted
Markjorder, Skansevej 32c, 4880 Nysted, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 5, jf. § 15, til opførsel af toiletbygning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01371

Dispensation til udvidelse af skur i henhold til lokalplan inden for strandbeskyttelseslinjen, Guldborgssund Kommune

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning