Dispensation til udskiftning af badehus nr. 60 Sydstranden, på matr.26ak, Kerteminde Kommune

Publiceret 08-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af badehus nr. 60 Sydstranden, på matr.26ak, Kerteminde Markjorder, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af badehus som ansøgt. Direktoratet lægger til grund for dispensationen, at det ansøgte overholder bestemmelserne i lokalplan 77 af oktober 2002.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03163

Dispensation til udskiftning af badehus nr. 60 Sydstranden, på matr.26ak, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent