Dispensation til terrænændringer i forbindelse med vådområdeprojekt i Skive Kommune

Publiceret 26-10-2020

Dispensation til gennemførelse af terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 15p m. fl. Selde By, Selde – Vådområdeprojekt Elkær Enge – i Skive kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til gennemførelse af terrænændringer som ansøgt på matr. nr. 15p m. fl. Selde By, Selde.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02420

Dispensation til terrænændringer i forbindelse med vådområdeprojekt i Skive Kommune

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler