Dispensation til ride- og vandresti med tilhørende friluftfaciliteter i tre skove på Thurø i Svendborg Kommune

Publiceret 05-10-2020

Dispensation til ride- og vandresti med tilhørende friluftfaciliteter i tre skove på Thurø inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 15f, 84a, 84b, 85 og 86 Thurø By. Thurø, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ride- og vandresti med pictogrampæle, to informationsstandere, tre bordebænke og tre bomme til heste.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/02260.

Dispensation til ride- og vandresti med tilhørende friluftfaciliteter i tre skove på Thurø .pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig