Dispensation til renovering af sommerhus og udhus på Halshusene 45 Enebærodde i Nordfyns Kommune

Publiceret 26-10-2020

Dispensation til renovering af sommerhus og udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på Halshusene 45, Enebærodde i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til i sætning af ny yderdør i udhus samt dobbelt terrassedør i boligen og udskiftning af dør med vindue, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02590

Dispensation til renovering af sommerhus og udhus på Halshusene 45 Enebærodde i Nordfyns Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent