Dispensation til opsætning af terrasse med terrassedør inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 34ac, Toftebjerg By, i Samsø kommune.

Publiceret 21-10-2020

Dispensation til opsætning af terrasse med terrassedør inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 34ac, Toftebjerg By, Onsbjerg, Toftebjergvej 10 A, i Samsø kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 3, nr. 1 & § 65b stk. 1. jf. § 15 til det søgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02753

Dispensation til opsætning af terrasse med terrassedør matr. 34ac, toftebjerg by, Samsø kommune

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig