Dispensation til opsætning af informationstavle på matr.466, Havnbjerg Ejerlav, Sønderborg Kommune

Publiceret 26-10-2020

Dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af informationstavle på matr. 466, Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, ved Ærvej, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15 til opstilling af informationstavler.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02406

Dispensation til opsætning af informationstavle på matr.466, Havnbjerg Ejerlav, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent