Dispensation til opsætning af elskab inden for strandbeskyttelseslinjen, Ringkøbing Kommune

Publiceret 27-10-2020

Dispensation til opsætning af elskab inden for
strandbeskyttelseslinjen, matr. 30as, Smed Sørensens Vej 0, Ringkøbing Markjorder, 6950 Ringkøbing

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af elskab.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03406

Dispensation til opsætning af elskab inden for strandbeskyttelseslinjen, Ringkøbing Kommune

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler