Dispensation til nyt udhus/halvtag på matr. 5f, Hou Ejerlav, Langeland Kommune

Publiceret 09-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyt udhus/halvtag på matr. 5f, Hou Ejerlav, Hou, Houvej 94, 5953 Tranekær, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af et kombineret udhus/halvtag.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/93952

Dispensation til nyt udhus-halvtag på matr. 5f, Hou Ejerlav, Langeland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent