Dispensation til isætning af to døre inden for strandbeskyttelseslinjen Annebjerg Stræde 1 i Odsherred Kommune

Publiceret 30-10-2020

Dispensation til isætning af to døre inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a, Annebjerggård Hdg, Annebjerg Stræde 1, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01923

Dispensation til isætning af to døre inden for strandbeskyttelseslinjen Annebjerg Stræde 1 i Odsherred Kommune

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig