Dispensation til genopførsel og udvidelse af helårshus og genopførsel af skur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 88e Sdr. Stenderup By, Kolding Kommune

Publiceret 13-10-2020

Dispensation til genopførsel og udvidelse af helårshus og genopførsel af skur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 88e Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, Frydenborgvej 32, 6092 Sønder Stenderup, i Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførsel og udvidelse af helårshus og genopførsel af skur.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00342

Dispensation til genopførsel og udvidelse af helårshus og genopførsel af skur på matr. nr. 88e, Kolding Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig