Dispensation til genopførelse af vikingehuset inden for strandbeskyttelseslinjen, Vikingepladsen, matr. nr. 19x, 3600 Frederikssund

Publiceret 20-10-2020

Dispensation til genopførelse af vikingehuset inden for strandbeskyttelseslinjen, Vikingepladsen, matr. nr. 19x Frederikssund Markjorder, Kalvøvej 26, 3600 Frederikssund

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til genopførelse af vikingehuset som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01734

Dispensation til genopførelse af vikingehuset, Vikingepladsen, 3600 Frederikssund

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig