Dispensation til genopførelse af udhus på matr.1h, Vellerup By, Frederikssund Kommune

Publiceret 28-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af udhus på matr.1h, Vellerup By, Vellerup, Vigvejen 28, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at genopføre et skur med samme areal og placering som det eksisterende og en udformning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03427

Dispensation til genopførelse af udhus på matr.1h, Vellerup By, Frederikssund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent