Dispensation til genopførelse af lade, Sønderborg Kommune

Publiceret 30-10-2020

Dispensation til at genopføre en lade inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01216

Dispensation til genopførelse af lade, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler