Dispensation til genopførelse af husstandsmølle på ejendommen matr. nr. 188b Søgård Hgd., i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 26-10-2020

Dispensation til genopførelse af husstandsmølle inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 188b Søgård Hgd., Holmsland Klit, Holmsland Klitvej 32, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65 b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af husstandsmølle.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02587

Dispensation til genopførelse af husstandsmølle på ejendommen matr. nr. 188b Søgård Hgd., i Ringkøbing-Skjern Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent