Dispensation til flytning og genopførsel af udhus og opførelse af garage på matr.57, Svenstrup Ejerlav, Sønderborg kommune

Publiceret 15-10-2020

Dispensation til flytning og genopførsel af udhus og opførelse af garage inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.57, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, Karlsmindevej 23, 6430 Nordbo, Sønderborg kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning og genopførsel af udhuset, samt opførsel af garage, jf. nedenstående gennemgang.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02121

Dispensation til flytning og genopførsel af udhus og opførelse af garage på matr.57, Svenstrup Ejerlav, Sønderborg kommune

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler