Dispensation til flytning af hoppepude og dermed udvidelse af legeareal inden for strandbeskyttelseslinjen på Horsens City Camping, matr.2qo, Stensballe, Horsens Kommune

Publiceret 14-10-2020

Dispensation til flytning af hoppepude og dermed udvidelse af legeareal inden for strandbeskyttelseslinjen på Horsens City Camping, matr.2qo, Stensballe, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den nye placering af hoppepuden, og den deraf følgende udvidelse af legearealet på pladsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01105

Dispensation til flytning af hoppepude og dermed udvidelse af legeareal på Horsens City Camping, Stensballe, Horsens Kommune

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler