Dispensation til facadeændringer i Vordingborg Kommune

Publiceret 02-10-2020

Dispensation til facadeændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4, Farø By, Bogø, Grundsundvej 699, 4793 Bogø By, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til facadeændringer som beskrevet i ansøgningen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00408.

Dispensation til facadeændringer på matr. 4, Farø By, Bogø, i Vordingborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler