Dispensation til etablering af kloakanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 22-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af kloakanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen matr.15a, Fruerlund By, Als, m.fl. Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af dæksler og el-standere mv. som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03121

Dispensation til etablering af kloakanlæg matr.15a, Fruerlund By, Als, m.fl. Mariagerfjord Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent