Dispensation til etablering af elforsynings-anlæg på matr. 6æ, Harre By, Skive Kommune

Publiceret 26-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af elforsynings-anlæg på matr. 6æ, Harre By, Harre, Harrevigvej 15, 7870 Roslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etableringen af anlægget som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03207

Dispensation til etablering af elforsynings-anlæg på matr. 6æ, Harre By, Skive Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent