Dispensation til etablering af brønd med dæksel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16cr, Vestervig By, Vestervig, i Thisted Kommune.

Publiceret 29-10-2020

Dispensation til etablering af brønd med dæksel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16cr, Vestervig By,
Vestervig, i Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01754

Dispensation til etablering af brønd med dæksel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendom, Thisted Kommune

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig