Dispensation til etablering af 4 shelters, 4 bålsteder, 4 bordbænke-sæt, bålhytte og muldtoilet på matr.1a, Avnøgård Hgd.,Vordingborg Kommune

Publiceret 12-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 4 shelters, 4 bålsteder, 4 bordbænke-sæt, bålhytte og muldtoilet på matr.1a, Avnøgård Hgd., Køng, Flyvervej 40, Nokkeskoven på Avnø, 4750 Lundby, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til shelters, bålsteder, bålhytte og muldtoilet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02639

Dispensation til etablering af 4 shelters, 4 bålsteder, 4 bordbænke-sæt, bålhytte og muldtoilet Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent