Dispensation til et servicepunkt for cykler med en pumpe- og ladestander ved Herslev Havn, Lejre Kommune

Publiceret 26-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et servicepunkt for cykler med en pumpe- og ladestander ved Herslev Havn på matr.2k, Herslev By, Herslev, Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af servicestanderen for cykler.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03020

Dispensation til et servicepunkt for cykler med en pumpe- og ladestander ved Herslev Havn, Lejre Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent