Dispensation til - efter nedrivning - at genopføre lysthus på matr. nr. 1b Bjørnemose Hgd. Tved i Svendborg Kommune

Publiceret 12-10-2020

Dispensation til - efter nedrivning - at genopføre lysthus indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 1b Bjørnemose Hgd., Tved i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af lysthus, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20-03203

Dispensation til - efter nedrivning - at genopføre lysthus på matr. nr. 1b Bjørnemose Hgd. Tved i Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent