Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. nr. 10a til matr. nr. 9m, begge Askø By, Askø, i Lolland Kommune

Publiceret 27-10-2020

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. nr. 10a til matr. nr. 9m, begge Askø By, Askø, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02214

Dispensation til arealoverførsel fra matr. nr. 10a til matr. nr. 9m, begge Askø By, Askø, i Lolland Kommune

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler