Dispensation til ændret anvendelse af carport til bolig og genopførsel af skure skur på matr. 93, Aabenraa Kommmune

Publiceret 08-10-2020

Dispensation til ændret anvendelse af carport til bolig, og genopførsel af skure inden for strandbeskyttelseslinjen, matr.93, Kollund, Bov, Molevej 22A, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de søgte ændringer, jf. nedenstående gennemgang.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01511

Dispensation til ændret anvendelse af carport til bolig og genopførsel af skure skur på matr. 93, Aabenraa Kommmune

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler