Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af pumpe-station, matr. 63k, Ebeltoft Markjorder, Syddjurs Kommune

Publiceret 27-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af pumpe-station indenfor strandbeskyttelseslinjen, matr. 63k, Ebeltoft Markjorder, Vibæk Strandvej 5, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1,jf. § 15, til udskiftning af pumpestationen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03123

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af pumpe-station, matr. 63k, Ebeltoft Markjorder, Syddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent