Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af hytte- skur, Syddjurs Kommune

Publiceret 30-10-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af hytte/ skur på matr.9d Borup By, Helgenæs, Asgildhøjevej 3, 8420 Knebel. Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt skur/hytte med 10 cm indvendig isolation.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03418

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af hytte- skur, Syddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent